Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2563 ดู : 15 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2563 ดู : 40 คน)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยฝึกในวันและเวลาราชการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 10 สาขา เปิดฝึกอบรม 1 ธันวาคม2563 ดังนี้ (ประกาศเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2563 ดู : 10 คน)
---- แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ---- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (รับเงินสด ) รับได้ที่งานสวัสดิการสังคม รับได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา .......สำหรับ ผู้อายุ และผู้พิการ ที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนให้ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ขอให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตรวจสอบการโอนเงิน หากยังไม่ได้รับการโอนเงินให้แจ้ง เทศบาลตำบลเคียนซา โดยด่วน เพื่อตรวจสอบข้อมูล และโอนเงินตกเบิกให้ในเดือนถัดไป โดยกรมบัญชีกลาง. (ประกาศเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2563 ดู : 11 คน)
ประชาสัมพันธ์วันรับสมัครเลือกตั้งและวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2563 ดู : 10 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา เชิญชวน...ลอยกระทง ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 (ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2563 ดู : 13 คน)
.....ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ราบลุ่ม การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก (ประกาศเมื่อ : 16 ตุลาคม 2563 ดู : 13 คน)
เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ลานวัฒนธรรม ชุมชนตลาดล่าง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 14 ตุลาคม 2563 ดู : 14 คน)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ---- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2563 (รับเงินสด ) ออกแล้ว เชิญมารับได้ที่งานสวัสดิการสังคม รับได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 8 ตุลาคม 2563 ดู : 17 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซาขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทงในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม (ประกาศเมื่อ : 7 ตุลาคม 2563 ดู : 15 คน)
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ....ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน (ประกาศเมื่อ : 6 ตุลาคม 2563 ดู : 27 คน)
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ....ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน (ประกาศเมื่อ : 6 ตุลาคม 2563 ดู : 15 คน)
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2563 ดู : 11 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ ทต.เคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2563 ดู : 14 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ ทต.เคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2563 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเคริ่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบประจำปี 2563 จำนวน1ครั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2563 ดู : 15 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตัวล๊อกวาล์ว ปิด-เปิดน้ำ จำนวน30ตัว (ประกาศเมื่อ : 3 กันยายน 2563 ดู : 12 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 3 กันยายน 2563 ดู : 15 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ประกาศเมื่อ : 1 กันยายน 2563 ดู : 14 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเคียนซา นำสิ่งของเพื่อร่วมขบวนแห่หมรับในวันสารทเดือนสิบ (ประกาศเมื่อ : 31 สิงหาคม 2563 ดู : 39 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 25 สิงหาคม 2563 ดู : 39 คน)
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ ทต.เคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศเมื่อ : 21 สิงหาคม 2563 ดู : 24 คน)
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช (ประกาศเมื่อ : 13 สิงหาคม 2563 ดู : 67 คน)
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี2563 (ประกาศเมื่อ : 6 สิงหาคม 2563 ดู : 13 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 6 สิงหาคม 2563 ดู : 70 คน)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 6 สิงหาคม 2563 ดู : 47 คน)
การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ประกาศเมื่อ : 6 สิงหาคม 2563 ดู : 48 คน)
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ประกาศเมื่อ : 6 สิงหาคม 2563 ดู : 70 คน)
มีข่าวดีมาบอก ... สำหรับ พ่อ แม่ พี่ น้อง เด็กๆ และเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา และพื้นที่ใกล้เคียง เปิดช่องทางการหาความรู้ (หนอนหนังสือ) ให้ทุกท่านที่สนใจ หาความรู้ด้านต่างๆ โดยสามารถ ใช้ห้องสมุด ได้ดังนี้ 1. ห้องสมุด โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 2.ห้องสมุด กศน.อำเภอเคียนซา และการบริการค้นหาข้อมูลด้านอินเตอร์เน็ต 1.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม พิเศษ !!!! มีบริการอินเตอร์เน็ตชุมชน ฟรี ที่เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 6 สิงหาคม 2563 ดู : 39 คน)
ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ประกาศเมื่อ : 5 สิงหาคม 2563 ดู : 69 คน)
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ประกาศเมื่อ : 5 สิงหาคม 2563 ดู : 23 คน)
คู่มือการดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety And Health Management System Manual) (ประกาศเมื่อ : 4 สิงหาคม 2563 ดู : 55 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ประกาศเมื่อ : 4 สิงหาคม 2563 ดู : 67 คน)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 3 สิงหาคม 2563 ดู : 15 คน)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่ (ประกาศเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2563 ดู : 31 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ครั้งที่ 2 (ประกาศเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563 ดู : 57 คน)
โครงการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (ประกาศเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563 ดู : 33 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการจัดทำเวทีประชาคม อบรม (ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2563 ดู : 37 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ครั้งที่ 2 (ประกาศเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2563 ดู : 17 คน)
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26มิถุนายน 2563) (ประกาศเมื่อ : 25 มิถุนายน 2563 ดู : 41 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs