Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศเมื่อ : 11 มิถุนายน 2564 ดู : 7 คน)
เเจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้เเก่สัตว์เลี้ยง ในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 8 มิถุนายน 2564 ดู : 7 คน)
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ประกาศเมื่อ : 7 มิถุนายน 2564 ดู : 5 คน)
ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-corruption toolbox) (ประกาศเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2564 ดู : 12 คน)
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ประกาศเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2564 ดู : 13 คน)
รายชื่อผู้สิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่1 (ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2564 ดู : 19 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ขอรับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ประกาศเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2564 ดู : 16 คน)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 (ประกาศเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564 ดู : 10 คน)
💉💉 มาเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันเถอะ #NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #วัคซีนโควิด #อาการไม่พึงประสงค์ (ประกาศเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564 ดู : 16 คน)
การขยายระยะเวลาลงทะเบียนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล (ประกาศเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564 ดู : 13 คน)
10 พฤษภาคม วันพืชมงคล วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ ♦️พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี 2 พิธี รวมกันคือ - พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ จะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม - พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง ♦️วันประกอบพิธีพืชมงคลนั้นต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของแต่ละปี ประกอบด้วย ขึ้น แรม และฤกษ์ยาม ประกอบกันให้ได้วันอันอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์ อยู่ในระหว่างเดือน 6 เพราะเป็นช่วงเริ่มเข้าฤดูฝน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะได้เตรียมทำนา พระราชประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระยาแรกนาจะเป็น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพีทั้ง 4 คัดเลือกจากข้าราชการพลเรือนหญิงโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับชั้นโทขึ้นไป พระโคแรกนาขวัญ ในพระราชพิธีถูกคัดเลือกโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จากโคที่มีลักษณะดีตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ♦️การทำนายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง พระยาแรกนาจะทำการเลือกผ้า 3 ผืน ที่มีความยาวต่างกัน ถ้าเลือกผ้าผืนที่ยาวที่สุดทายว่า ปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมีน้อย ถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุด ทายว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำฝนมาก หรือหากเลือกผืนที่มีความยาวปานกลาง ทายว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำฝนพอประมาณ ♦️อาหารที่นำมาใช้เลี้ยงพระโคเพื่อเสี่ยงทายมี 7 อย่าง คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา หญ้า น้ำ และเหล้า พระโคกินอะไรก็จะทำนายไปตามนั้น คือ -หากพระโคเลือกกิน (ประกาศเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 ดู : 14 คน)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ---- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (รับเงินสด ) ออกแล้ว เชิญมารับได้ที่งานสวัสดิการสังคม รับได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา .......สำหรับ ผู้อายุ และผู้พิการ ที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนให้ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ขอให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตรวจสอบการโอนเงิน หากยังไม่ได้รับการโอนเงินให้แจ้ง เทศบาลตำบลเคียนซา โดยด่วน เพื่อตรวจสอบข้อมูล และโอนเงินตกเบิกให้ในเดือนถัดไป โดยกรมบัญชีกลาง. (ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2564 ดู : 13 คน)
รายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในกรณีข้อ 14 (2) ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป (ประกาศเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2564 ดู : 15 คน)
เช็กเงื่อนไขใหม่ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 คุมเข้มทุจริต (ประกาศเมื่อ : 28 เมษายน 2564 ดู : 12 คน)
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ ทต.เคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนกันยายน 2563 (ประกาศเมื่อ : 28 เมษายน 2564 ดู : 20 คน)
แบบรับฟังความคิดเห็นหลักการของร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. .... โดยที่การจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียงในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตามกระแสสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการดำเนินการ โดยมุ่งประสงค์เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มผู้เข้าชมที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างสูงระหว่างผู้จัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกัน ในการพัฒนารูปแบบการนำเสนอและการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาประกอบการดำเนินการ ดึงดูดเพื่อให้ผู้เข้าชมมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียงของตนอันจะทำให้ผู้จัดมหรสพดังกล่าวมีรายได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียงซึ่งมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยดังกล่าวก็ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างมาก อาทิเช่น การที่ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงสถานที่จัดมหรสพได้รับความเดือดร้อนรำคาญเกินสมควรจากแสง สี และเสียง ที่ใช้ในการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง การไม่มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ การไม่มีมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือมีแต่ไม่เพียงพอทำให้เกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายกันระหว่างผู้เข้าชมมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง การอาศัยสถานที่จัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียงเป็นแหล่งมั่วสุมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดของผู้เข้ามหรสพ ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดมหรสพไว้เป็นการเฉพาะ สมควรมีกฎหมายในเรื่องดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ (ประกาศเมื่อ : 27 เมษายน 2564 ดู : 8 คน)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 (ประกาศเมื่อ : 27 เมษายน 2564 ดู : 7 คน)
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน/ผู้ประกอบการ) (ประกาศเมื่อ : 26 เมษายน 2564 ดู : 7 คน)
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ) (ประกาศเมื่อ : 26 เมษายน 2564 ดู : 9 คน)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12-13/2564 (ประกาศเมื่อ : 20 เมษายน 2564 ดู : 9 คน)
ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพ กปท (ประกาศเมื่อ : 6 เมษายน 2564 ดู : 8 คน)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 (ประกาศเมื่อ : 2 เมษายน 2564 ดู : 7 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 1 เมษายน 2564 ดู : 38 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ขอรับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียภายใน (IIT) (ประกาศเมื่อ : 22 มีนาคม 2564 ดู : 63 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ขอรับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ประกาศเมื่อ : 22 มีนาคม 2564 ดู : 53 คน)
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสามารถดูประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. ที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น 2. ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 3. ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง . นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จากหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งไปยังเจ้าบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยดาวน์โหลดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบแอนดรอยด์ (Android) และระบบไอโอเอส (iOS) ชื่อเมนู “ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น . กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 (ประกาศเมื่อ : 16 มีนาคม 2564 ดู : 92 คน)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ (ประกาศเมื่อ : 12 มีนาคม 2564 ดู : 28 คน)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ประกาศเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 38 คน)
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ประกาศเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ...ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเคียนซา เขต 2 (ประกาศเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 92 คน)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ...ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเคียนซา เขต 1 (ประกาศเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 84 คน)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ...ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 85 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (ประกาศเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 29 คน)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซาสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีดังต่อไปนี้ - เขตเลือกตั้งที่ 1 สวนสาธารณะกะพ้อจันทน์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 ชุมชนตลาด ---สถานที่ที่ผู้สมัครสามารถปิดประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทั้งสองเขต มีดังต่อไปนี้ 1.สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา 2.ที่ว่าการอำเภอเคียนซา 3.บริเวณที่สาธารณะอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ปลอดภัยไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนและยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน ---สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ บริเวณที่สาธารณะสองข้างทางถนนทุกสายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา ยกเว้น บริเวณรั้ว เกาะกลางถนน ฟุตบาท กำแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า ต้นไม้ บริเวณริมถนนที่กีดขวางทางจราจร และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทางราชการ หรือบริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต (ประกาศเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 109 คน)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 28 คน)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 54 คน)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเดียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 41 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อสำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา .......ท่านผู้สนใจจะสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จะต้องเตรียมข้อมูลหลักฐาน และคุณสมบัติประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี รวมถึงค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร ดังนี้ (ประกาศเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 192 คน)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 (ประกาศเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 30 คน)
ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มไลน์ (ประกาศเมื่อ : 22 มกราคม 2564 ดู : 34 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs