Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2563 ดู : 24 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2562 ดู : 39 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี2562 (ประกาศเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2562 ดู : 37 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2562 ดู : 37 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KYOCERA) จำนวน1หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2562 ดู : 38 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริม(นม)โรงเรียนวัดเพ็งประดิฐารามประจำภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 ตุลาคม 2562 ดู : 44 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซาประจำภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 ตุลาคม 2562 ดู : 40 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5702 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2562 ดู : 44 คน)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 22 ตุลาคม 2562 ดู : 41 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2562 ดู : 43 คน)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 26 กันยายน 2562 ดู : 44 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0001 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 26 กันยายน 2562 ดู : 46 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 24 กันยายน 2562 ดู : 40 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 24 กันยายน 2562 ดู : 43 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้าง อัด ขยายภาพ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 23 กันยายน 2562 ดู : 47 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 23 กันยายน 2562 ดู : 41 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 กันยายน 2562 ดู : 44 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2562 ดู : 45 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช็คแก้ไขสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์อุปกรณ์และสัญญาณ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2562 ดู : 45 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 กันยายน 2562 ดู : 40 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 กันยายน 2562 ดู : 41 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านานครัว จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 11 กันยายน 2562 ดู : 41 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 กันยายน 2562 ดู : 39 คน)
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับวัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 กันยายน 2562 ดู : 41 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2562 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 กันยายน 2562 ดู : 44 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2562 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 กันยายน 2562 ดู : 40 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวัน โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2562 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 กันยายน 2562 ดู : 42 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 สิงหาคม 2562 ดู : 50 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 สิงหาคม 2562 ดู : 49 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปการณ์ (ประกาศเมื่อ : 15 สิงหาคม 2562 ดู : 55 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการอบรม (ประกาศเมื่อ : 15 สิงหาคม 2562 ดู : 48 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประกาศเมื่อ : 15 สิงหาคม 2562 ดู : 44 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 15 สิงหาคม 2562 ดู : 42 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ โครงการอบรมและให้ความรู้ทางกฎหมายทั่วไป (ประกาศเมื่อ : 15 สิงหาคม 2562 ดู : 49 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ประกาศเมื่อ : 14 สิงหาคม 2562 ดู : 51 คน)
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโพมบอร์ดประชุมสภา (ประกาศเมื่อ : 13 สิงหาคม 2562 ดู : 51 คน)
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าโต๊ะ (ประกาศเมื่อ : 8 สิงหาคม 2562 ดู : 46 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานดอกไม้ (ประกาศเมื่อ : 8 สิงหาคม 2562 ดู : 44 คน)
เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ (ประกาศเมื่อ : 5 สิงหาคม 2562 ดู : 47 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภณฑ์เครื่องแต่งกายกลางแจ้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562 ดู : 38 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs