Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ (ประกาศเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประกาศเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2563 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ประกาศเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2563 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) จำนวน 10กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2563 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5967 สฎ จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 8 กรกฎาคม 2563 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดทำเวทีประชาคม อบรมและประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ การจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตืมฉบับ ที่ 3 จำนวน 1 ครั้ง โดยเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2563 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำดิบ จำนวน1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2563 ดู : 2 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน2จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2563 ดู : 2 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2563 ดู : 11 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2563 ดู : 9 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 มิถุนายน 2563 ดู : 2 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 มิถุนายน 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 มิถุนายน 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 24 มิถุนายน 2563 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข1660 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 24 มิถุนายน 2563 ดู : 13 คน)
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ประกาศเมื่อ : 23 มิถุนายน 2563 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 18 มิถุนายน 2563 ดู : 9 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 18 มิถุนายน 2563 ดู : 8 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 10 มิถุนายน 2563 ดู : 17 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 มิถุนายน 2563 ดู : 9 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่2 )จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ประกาศเมื่อ : 9 มิถุนายน 2563 ดู : 9 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 มิถุนายน 2563 ดู : 8 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 9 มิถุนายน 2563 ดู : 16 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 8 มิถุนายน 2563 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 8 มิถุนายน 2563 ดู : 15 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 5 มิถุนายน 2563 ดู : 11 คน)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 5 มิถุนายน 2563 ดู : 15 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 4 มิถุนายน 2563 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2563 ดู : 11 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2563 ดู : 10 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2563 ดู : 11 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2563 ดู : 10 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2563 ดู : 11 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2563 ดู : 19 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2563 ดู : 9 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2563 ดู : 12 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2563 ดู : 11 คน)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง สฏ.ถ11-001 (ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2563 ดู : 23 คน)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล4212 (ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2563 ดู : 26 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs