Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2564 ดู : 44 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้ โครงการส่งเสริมเสริมอาชีพให้กับราษฎรในชุมชน การฝึกอบรมการทำขนมไทย จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2564 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 เมษายน 2564 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง จำนวน 19 รายการ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในชุมชน การฝึกอบรมขนมไทย จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 เมษายน 2564 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 เมษายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในชุมชน การฝึกอบรมการทำขนมไทย จำนวน1ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 2 เมษายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในชุมชน จำนวน 1ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 2 เมษายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเสริมอาชีพให้กับราษฎรในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 2 เมษายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๘ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 31 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จำนวน1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 มีนาคม 2564 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๒ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ ทต.เคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารว้มและคลอรีน) (ประกาศเมื่อ : 22 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิงยี่ห้ออีซูซุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 22 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (ประกาศเมื่อ : 19 มีนาคม 2564 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเคียนซาและนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเคียนซาและนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา จำนวน 1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาขั่วคราว บริเวณถนนสาย 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 17 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลและป้ายต่างๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์ แบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ หีบบัตร คูหาและหน้ากากอนามัย (ประกาศเมื่อ : 12 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลาดุก อาหารและยาป้องกันการติดเชื้อ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายเทศบาล 4212 หมู่1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สฎ (ประกาศเมื่อ : 12 มีนาคม 2564 ดู : 36 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-002 สายทางเคียนซา น้ำเกลี้ยง หมู่1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สฎ (ประกาศเมื่อ : 12 มีนาคม 2564 ดู : 48 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 2 ราการ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 มีนาคม 2564 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0039จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ป้ายบอร์ดปิดประกาศป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาสัมพันธ์และแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 มีนาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขมล 525 สฎ จำนวน1ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 18 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 20 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ a4)จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 22 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกลอนประตู จำนวน 1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 14 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs