Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก (ประกาศเมื่อ : 12 ตุลาคม 2564 ดู : 61 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสุขาภิบาล สฎ ถ11-003 โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2564 ดู : 46 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2564 ดู : 50 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียนหมายเลข บม 2614 สฎ จำนวน 1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2564 ดู : 46 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกระจกสำหรับวางบนโต๊ะทำงาน จำนวน 5 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2564 ดู : 39 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางฯ สายปรีดาราษฎร์ สฎ.ถ 11-007 หมู่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สฎ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2564 ดู : 43 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2564 ดู : 36 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นเก็บเอกสารแบบ 3 ช่อง จำนวน 4 อัน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2564 ดู : 38 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมประตูรั้วและหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 กันยายน 2564 ดู : 32 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาเะจง (ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2564 ดู : 35 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2564 ดู : 38 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2564 ดู : 34 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน บม 2614 สฎ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2564 ดู : 35 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักพร้อมรีดผ้าสำหรับใช้ในงานราชพิธีต่างๆ ของ ทต.เคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2564 ดู : 39 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติฯ สายทางหลวง 4212 บริเวณ ทต.เคียนซา (ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2564 ดู : 35 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ด้านหลัง สนง.ทต.เคียนซา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 3 กันยายน 2564 ดู : 33 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดโค่นต้นพญาสัตบรรณ จำนวน 2 ต้น ริม ถ.สายในบ้าน ทต.เคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 3 กันยายน 2564 ดู : 36 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 31 สิงหาคม 2564 ดู : 37 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2564 ดู : 36 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ิวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2564 ดู : 36 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2564 ดู : 37 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดผู้บริหารและสมาชิกสภา ทต.เคียนซา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2564 ดู : 37 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจ้าจง (ประกาศเมื่อ : 27 สิงหาคม 2564 ดู : 38 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ด้านหลัง สนง.ทต.เคียนซา โดยรถแบคโฮ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 สิงหาคม 2564 ดู : 36 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 สิงหาคม 2564 ดู : 33 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสก่อสร้างจำนวน 8 รายการ จำนวน 1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 24 สิงหาคม 2564 ดู : 35 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 20 สิงหาคม 2564 ดู : 37 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 20 สิงหาคม 2564 ดู : 36 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 20 สิงหาคม 2564 ดู : 35 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2รายการ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 20 สิงหาคม 2564 ดู : 36 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารว้มและคลอรีน) (ประกาศเมื่อ : 17 สิงหาคม 2564 ดู : 34 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 สิงหาคม 2564 ดู : 32 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบรรจุสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 สิงหาคม 2564 ดู : 35 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0033 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 สิงหาคม 2564 ดู : 39 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ประกาศเมื่อ : 10 สิงหาคม 2564 ดู : 45 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 สิงหาคม 2564 ดู : 36 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 สิงหาคม 2564 ดู : 35 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 สิงหาคม 2564 ดู : 36 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ประกาศเมื่อ : 6 สิงหาคม 2564 ดู : 38 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาจำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 2 สิงหาคม 2564 ดู : 36 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs