Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี2563 จำนวน 1 ครั้ง โดยเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๒ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2563 ดู : 0 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2563 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2563 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอัดภาพพร้อมกรอบหลุยส์ จำนวน1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2563 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กน9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าแพ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 29 ตุลาคม 2563 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการจัดงานประเพรีวันลอยกระทง ประจำปร 2563 จำนวน 1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 29 ตุลาคม 2563 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 ตุลาคม 2563 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดไฟประดับและไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 (ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟบนเวที จำนวน1ชุด (ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2563 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับมอบให้ชุดการแสดง จำนวน 53ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 (ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2563 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 ตุลาคม 2563 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน1ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 27 ตุลาคม 2563 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 26 ตุลาคม 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเต็นท์ จำนวน1ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 19 ตุลาคม 2563 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 ตุลาคม 2563 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานดอกไม้สด จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะ (ประกาศเมื่อ : 19 ตุลาคม 2563 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 ตุลาคม 2563 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลา จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 ตุลาคม 2563 ดู : 8 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลา (ประกาศเมื่อ : 12 ตุลาคม 2563 ดู : 9 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2563 ดู : 15 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน 81-5967 สฎ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 กันยายน 2563 ดู : 11 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อส่งน้ำประปา จำนวน2จุด ในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 กันยายน 2563 ดู : 12 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 กันยายน 2563 ดู : 16 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 15 กันยายน 2563 ดู : 9 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2563 ดู : 8 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อส่งน้ำประปา จำนวน3จุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 กันยายน 2563 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)จำนวน1หลอด (ประกาศเมื่อ : 10 กันยายน 2563 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล (ประกาศเมื่อ : 10 กันยายน 2563 ดู : 8 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเต็นท์โต๊ะ (ประกาศเมื่อ : 10 กันยายน 2563 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 10 กันยายน 2563 ดู : 8 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถมหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจ้าจง (ประกาศเมื่อ : 9 กันยายน 2563 ดู : 8 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 กันยายน 2563 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการซักผ้าพร้อมรีดผ้า จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2563 ดู : 9 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2563 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2563 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ประกาศเมื่อ : 1 กันยายน 2563 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถ.สายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ11-001 ม.1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สฎ ) (ประกาศเมื่อ : 1 กันยายน 2563 ดู : 17 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) (ประกาศเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 ดู : 6 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs