Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2563 ดู : 5 คน)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง สฏ.ถ11-001 (ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2563 ดู : 9 คน)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล4212 (ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2563 ดู : 12 คน)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2563 ดู : 2 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล (ประกาศเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (ประกาศเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล (ประกาศเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ (ประกาศเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล (ประกาศเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินและทราย) (ประกาศเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2563 ดู : 1 คน)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง (ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2563 ดู : 16 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปี2563 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 เมษายน 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 เมษายน 2563 ดู : 1 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปะยางล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลข 81-5967สุราษฎร์ธานี จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 15 คน)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 20 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้) จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 27 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลจำนวน ๑ ครั้ง โดยเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 15 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กน9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2563 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 14 เมษายน 2563 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 เมษายน 2563 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 เมษายน 2563 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 เมษายน 2563 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมโทรศัพท์หมายเลขครุภัณฑ์423-62-0005 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 เมษายน 2563 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 เมษายน 2563 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 เมษายน 2563 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 3 เมษายน 2563 ดู : 46 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 31 มีนาคม 2563 ดู : 12 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 มีนาคม 2563 ดู : 17 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายพรุเตย-นารวมและบริเวณถนนนางแสวง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 มีนาคม 2563 ดู : 10 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 17 มีนาคม 2563 ดู : 16 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว) จำนวน ๒ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 มีนาคม 2563 ดู : 13 คน)
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับวัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2563 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Kyocera) จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 6 มีนาคม 2563 ดู : 11 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 มีนาคม 2563 ดู : 11 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๓ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 มีนาคม 2563 ดู : 11 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 4 มีนาคม 2563 ดู : 9 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 4 มีนาคม 2563 ดู : 11 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs