Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (ประกาศเมื่อ : 15 กันยายน 2563 ดู : 20 คน)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศเมื่อ : 25 กันยายน 2561 ดู : 100 คน)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศเมื่อ : 25 กันยายน 2561 ดู : 201 คน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศเมื่อ : 29 กันยายน 2560 ดู : 77 คน)
เทศบัญญัติเรื่องการดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลเคียนซา พ.ศ.2550 (ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2550 ดู : 28 คน)
เทศบัญญัติเรื่อง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 (ประกาศเมื่อ : 11 ตุลาคม 2549 ดู : 22 คน)
เทศบัญญัติเรื่อง ควบคุมกิจกรรมอันเป็นอัตรายต่อสุขภาพ ของเทศบาลตำบลเคียนซา 2543 (ประกาศเมื่อ : 5 กันยายน 2543 ดู : 21 คน)
เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 5 กันยายน 2543 ดู : 24 คน)
เทศบัญญัติเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ของเทศบาลตำบลเคียนซา 2543 (ประกาศเมื่อ : 5 กันยายน 2543 ดู : 21 คน)
เทศบัญญัติเรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ของเทศบาลตำบลเคียนซา 2543 (ประกาศเมื่อ : 5 กันยายน 2543 ดู : 21 คน)
เทศบัญญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลเคียนซา 2543 (ประกาศเมื่อ : 5 กันยายน 2543 ดู : 22 คน)
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs