Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
คำสั่งเทศบาลตำบลเคียนซาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ประกาศเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2562 ดู : 53 คน)
คำสั่งแต่ณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามประจำปีภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒ โดยวิธีฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 ตุลาคม 2562 ดู : 43 คน)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตวจสอบพัสดุสำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเคียนซาประจำภาคเรียนที่๒/๕ต๒ (ประกาศเมื่อ : 30 ตุลาคม 2562 ดู : 37 คน)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดึ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด. ทต.เคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 ตุลาคม 2562 ดู : 53 คน)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ดำรงค์ธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 11 ตุลาคม 2562 ดู : 41 คน)
คำสั่ง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 11 ตุลาคม 2562 ดู : 45 คน)
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 4 ตุลาคม 2562 ดู : 55 คน)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2562 ดู : 53 คน)
ประกาศ เรื่อง ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างเทศบาล (ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562 ดู : 36 คน)
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล (ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562 ดู : 37 คน)
แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปี 2563 (ประกาศเมื่อ : 16 กันยายน 2562 ดู : 32 คน)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศเมื่อ : 12 กันยายน 2562 ดู : 35 คน)
แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางพร้อมงานพื้นทางเท้า ถนนสายเคียนซา-น้ำเกลี้ยง (สฏ.ถ11-002) หมู่ที่1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 2562 ดู : 35 คน)
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงอาคารธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 สิงหาคม 2562 ดู : 37 คน)
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 สิงหาคม 2562 ดู : 34 คน)
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปิหลวง ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 8 สิงหาคม 2562 ดู : 35 คน)
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปิหลวง ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 8 สิงหาคม 2562 ดู : 36 คน)
ประกาศให้พนักงานเทศบาลสามัญพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ประกาศเมื่อ : 1 สิงหาคม 2562 ดู : 38 คน)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อครุภณฑ์เครื่องแต่งกายกลางแจ้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562 ดู : 33 คน)
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการลากเพ เพื่อใช้ใน โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบาน ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 26 มีนาคม 2562 ดู : 51 คน)
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบาน ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 22 มีนาคม 2562 ดู : 56 คน)
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้เืพ่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 22 มีนาคม 2562 ดู : 36 คน)
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาเช่าเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 21 มีนาคม 2562 ดู : 62 คน)
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างทำแผ่นพับเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานเทศกาล จันทน์กะพ้อบานทีเคียนซา ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 21 มีนาคม 2562 ดู : 59 คน)
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทำสถานที่ปล่อยปลาและอนุบาล ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 19 มีนาคม 2562 ดู : 62 คน)
คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมเรือยาว ขนาด 8 ฝีพาย จำนวน 2 ลำ (ประกาศเมื่อ : 13 มีนาคม 2562 ดู : 62 คน)
ประกาศ เรื่อง ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ และระงับการจ่ายเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 7 มีนาคม 2562 ดู : 59 คน)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 22 มกราคม 2562 ดู : 67 คน)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถบัสปรับอากาส จำนวน 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตาม โครงการศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 22 มกราคม 2562 ดู : 81 คน)
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศเมื่อ : 25 ธันวาคม 2561 ดู : 75 คน)
รับโอน (ย้่าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศเมื่อ : 25 ธันวาคม 2561 ดู : 116 คน)
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเพ็งประดิษฐาราม (ประกาศเมื่อ : 17 ธันวาคม 2561 ดู : 101 คน)
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ประกาศเมื่อ : 4 ธันวาคม 2561 ดู : 142 คน)
ประกาศคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 3 ธันวาคม 2561 ดู : 150 คน)
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในพื้นที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2561 ดู : 34 คน)
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2561 ดู : 152 คน)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศเมื่อ : 4 ตุลาคม 2561 ดู : 121 คน)
คำสั่งฯ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 28 สิงหาคม 2561 ดู : 148 คน)
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศเมื่อ : 21 สิงหาคม 2561 ดู : 196 คน)
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ประกาศเมื่อ : 21 สิงหาคม 2561 ดู : 181 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs