Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 เทศบาลตำบลเคียนซาขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทงในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม
 
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 15 คน
ประกาศวันที่ 7  ตุลาคม  2563
 
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง
ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม
...ในงาน รับชมการแสดงของนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และร่วมสนุกกับกิจกรรมการแสดงดนตรีรำวงย้อนยุค
*นอกจากนี้แล้วท่านสามารถรับชมการประกวดกระทง ซึ่งแบ่งออกเป็น
ประเภทสวยงาม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในส่วนของผู้ที่สนใจประกวดกระทง
....สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา ในวันและเวลาทำการ หมายเลขโทรศัพท์ 077-387361
โทร. 094-5948966 พี่หญิง
โทร. 086-2662818 พี่ณัฐ
โทร. 085-7829933 กิฟท์
---ผู้ที่สนใจสมัครประกวดกระทง สามารถดาวโหลดใบสมัครและอ่านระเบียบ รายละเอียดต่างๆได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้---
***ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ร่วมสืบสานประเพณีไทย อันดีงาม***.
ลำดับที่ 1 .
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs