Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ---- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2563 (รับเงินสด ) ออกแล้ว เชิญมารับได้ที่งานสวัสดิการสังคม รับได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา
 
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 18 คน
ประกาศวันที่ 8  ตุลาคม  2563
 
---- แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ----
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2563 (รับเงินสด ) ออกแล้ว เชิญมารับได้ที่งานสวัสดิการสังคม รับได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา
.......สำหรับ ผู้อายุ และผู้พิการ ที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนให้ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ขอให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตรวจสอบการโอนเงิน หากยังไม่ได้รับการโอนเงินให้แจ้ง เทศบาลตำบลเคียนซา โดยด่วน เพื่อตรวจสอบข้อมูล และโอนเงินตกเบิกให้ในเดือนถัดไป โดยกรมบัญชีกลาง.
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs