Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26มิถุนายน 2563)
 
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 19 คน
ประกาศวันที่ 25  มิถุนายน  2563
 

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26มิถุนายน 2563)


          สำหรับปี พ.ศ.2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ทำให้เทศบาลตำบลเคียนซางดจัดกิจกรรม  และได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  เน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับภาคประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เกิดขึ้นในครัวเรือน ลดปัญหาผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ผ่านสื่อออนไลน์ของเทศบาลฯ  (เว็บไซต์ และ Facebook เทศบาลตำบลเคียนซา) 

ภายใต้คำขวัญ “SAVE ZONE, NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ”

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเคียนซา

ลำดับที่ 1 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs