Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 289 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24  มิถุนายน  2562
 
รายละเอียด กิจกรรม :

 เทศบาลตำบลเคียนซา ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562” ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี แก่ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนสามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ทั้งครอบครัวและชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆ โดยใช้ปัจจัยในด้านพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ประชาชนทั่วไปใช้ในการบริโภค เช่น การใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในครอบครัว 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs