Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ประมวลภาพกิจกรรม
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 83 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 3  กรกฎาคม  2563
 
รายละเอียด กิจกรรม :

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเคียนซา นำข้าราชการและประชาชน ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายกัมพล เจนพิชัย ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวอำเภอเคียนซา ถวายเทียนพรรษา ที่วัดเพ็งประดิษฐาราม โดยมีนายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการใน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามโครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส และเป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs