Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ประมวลภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเคียนซาทำบุญส่งตายายงานสารทเดือนสิบคึกคัก
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 20 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17  กันยายน  2563
 
รายละเอียด กิจกรรม :
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ที่วัดเพ็งประดิษฐาราม อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี นำโดยนายโกวิช แสงตะวันวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ประชาชนจำนวนมาก นำอาหารคาวหวาน ผลไม้ และดอกไม้ธูปเทียน และขนมหวานชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นขนมที่ใช้ในการประกอบพิธีสารทเดือนสิบ หรือพิธีส่งตายาย เช่น ขนมลา ขนมเทียน ขนมต้ม และข้าวพอง ขนมไข่ปลา ขนมบ้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมายในงานบุญส่งตายายมาถวายแด่พระภิกษุ  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์บรรดาเด็กๆ และผู้ใหญ่ต่างเตรียมถุงพลาสติกมาใส่ขนมนานาชนิดที่จัดไว้ให้เพื่อร่วมกันชิงเปรต  ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของงานบุญส่งตายาย โดยถือว่าเป็นการทำทานให้กับเปรตและสัมพเวสีทั้งหลายที่มารับส่วนบุญ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วย
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs