สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา

สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา

ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
โทรศัพท์ : 077-387361 โทรสาร : 077-387186
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com , saraban_05841401@dla.go.th