Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  แผนการควบคุมภายใน
 
  แผนการควบคุมภายใน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
🚨กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน‼️ ฝนตกหนักถึงและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566🌧🌪 (ประกาศเมื่อ : 26 มกราคม 2566 ดู : 71 คน)
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศเมื่อ : 23 มกราคม 2566 ดู : 22 คน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23/1/66 (ประกาศเมื่อ : 23 มกราคม 2566 ดู : 42 คน)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ประกาศเมื่อ : 22 มกราคม 2566 ดู : 66 คน)
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเคียนซาออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2566 ดู : 54 คน)
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทุกๆท่าน ทุกๆองค์กร ทุกๆ หน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนของของขวัญให้กับเด็ก (ประกาศเมื่อ : 16 มกราคม 2566 ดู : 21 คน)
โรงพยาบาลเคียนซา ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพื่อลดความรุนแรงขแองการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศเมื่อ : 16 มกราคม 2566 ดู : 39 คน)
พบเหตุร้าย เหตุด่วย เพลิงไหม้ โทร.077-387-361 ต่อ 16 (ประกาศเมื่อ : 9 มกราคม 2566 ดู : 80 คน)
ปฏิทินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศเมื่อ : 9 มกราคม 2566 ดู : 301 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลเคียนซา ร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลฯ โดยตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) (ประกาศเมื่อ : 9 มกราคม 2566 ดู : 19 คน)
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566 👧🏻👦🏻 (ประกาศเมื่อ : 6 มกราคม 2566 ดู : 139 คน)
น้ำประปาไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลเลย เป็นบาลสาย สาเหตุเกิดจากท่อประปาแตก (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2566 ดู : 96 คน)
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเคียนซาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (ประกาศเมื่อ : 4 มกราคม 2566 ดู : 24 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เมษายน ครั้ง ที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 ดู : 37 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 2 (ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 ดู : 44 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 ดู : 30 คน)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสรางถนนลาดยางสายสุขาภิบาล (สฏ.ถ.11-003) (ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 ดู : 39 คน)
1.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 ดู : 28 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 ดู : 48 คน)
ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น (ประกาศเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2565 ดู : 124 คน)
ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น (ประกาศเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2565 ดู : 251 คน)
ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น (ประกาศเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2565 ดู : 329 คน)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2565 ดู : 48 คน)
#ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลเคียนซาสำรวจความต้องการของคนพิการทางความเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่มีความยากจนและมีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ (วีลแชร์) ในชีวิตประจำวัน 📌โดยให้แจ้งมายังเทศบาลตำบลเคียนซา ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาทำการ 📌สอบถามเพิ่มเติมโทร.077-387-361 (ประกาศเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2565 ดู : 56 คน)
ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 20 ตุลาคม 2565 ดู : 145 คน)
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศเมื่อ : 6 ตุลาคม 2565 ดู : 173 คน)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2565 ดู : 62 คน)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2565 ดู : 60 คน)
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพิ่ม ประชาสรรค์ (สฏ.ถ 11-004) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2565 ดู : 55 คน)
การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2565 ดู : 91 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภออเคียนซา จังหวัดสุราฏร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2565 ดู : 62 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2565 ดู : 56 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำ เดือน กันยายน 2565 เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภออเคียนซา จังหวัดสุราฏร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2565 ดู : 53 คน)
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในสถานที่ราชการเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2565 ดู : 75 คน)
ประชาสัมพันธ์ บุหรี่ผิดกฎหมาย หากพบข้อมูลการข่าวหรือเบาะแสการกระทำผิด เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายให้แจ้งสรรพสามิตในพื้นที่ทราบ (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2565 ดู : 72 คน)
รายงานชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2565 ดู : 78 คน)
การถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศเมื่อ : 9 กันยายน 2565 ดู : 70 คน)
📍ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ "มีดีต้องแชร์" โดยรวบรวมเครื่องมือ/กลไกลที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ (ประกาศเมื่อ : 26 สิงหาคม 2565 ดู : 144 คน)
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธาณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 (ประกาศเมื่อ : 26 สิงหาคม 2565 ดู : 79 คน)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษาเข้ารับการประเมินคัดเลือก ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์เข้ารับการประเมินคัดเลือก ส่งแบบประเมินนักเรียน /สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 (ประกาศเมื่อ : 19 สิงหาคม 2565 ดู : 186 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs