Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  แผนการควบคุมภายใน
 
  แผนการควบคุมภายใน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่างเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 มกราคม 2566 ดู : 48 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 42 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 มกราคม 2566 ดู : 46 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายจิตพิทักษ์ ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สฎ.ถ.11-011) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเมื่อ : 10 มกราคม 2566 ดู : 57 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 6 มกราคม 2566 ดู : 44 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำทำสติ๊กเกอร์+ไดคัท จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 6 มกราคม 2566 ดู : 32 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ.11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเมื่อ : 6 มกราคม 2566 ดู : 61 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2566 ดู : 27 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารถวายพระ จำนวน 5 รูป โครงการจัดงานประเภณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 ธันวาคม 2565 ดู : 40 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2565 ดู : 37 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0085,416-64-0107 จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 ดู : 30 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 ดู : 33 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมต่างของ เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 ดู : 30 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 ดู : 30 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 22 ตัว เพื่อใช้ในงานเทศบาล ตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 26 ธันวาคม 2565 ดู : 35 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 20 ธันวาคม 2565 ดู : 66 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 ธันวาคม 2565 ดู : 30 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถหกล้อดั้มหมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎรธานีจำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 15 ธันวาคม 2565 ดู : 29 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณฝั่งตรงข้ามร้านโอเคช็อป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 15 ธันวาคม 2565 ดู : 48 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการซักพร้อมรีดผ้าสี จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 ธันวาคม 2565 ดู : 62 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ครั้้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 ธันวาคม 2565 ดู : 64 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 6 ธันวาคม 2565 ดู : 59 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2565 ดู : 52 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2565 ดู : 82 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ประกาศเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2565 ดู : 51 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประกาศเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2565 ดู : 67 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2565 ดู : 53 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำ (ประกาศเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2565 ดู : 83 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2565 ดู : 46 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0082 (ประกาศเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2565 ดู : 51 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ประกาศเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2565 ดู : 80 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอคริลิคสีน้ำมัน จำนวน 1 ป้าย (ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2565 ดู : 61 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2565 ดู : 48 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ประกาศเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2565 ดู : 53 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ประกาศเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2565 ดู : 111 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5702 สุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2565 ดู : 84 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระธง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2565 ดู : 52 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ประกาศเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2565 ดู : 44 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลและโฟมบอร์ด จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (ประกาศเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2565 ดู : 52 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ประกาศเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2565 ดู : 129 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
E-mail Address : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com , saraban_05841401@dla.go.th
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs