ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาเทศบาลตำบลเคียนซา เข้าร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ณ วัดเพ็งประดิษฐาราม
47
6 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาเทศบาลตำบลเคียนซา เข้าร่วมกิจกรรม “วันดินโลก”  (World Soil Day)  ณ วัดเพ็งประดิษฐาราม