กองช่าง
 • นายธณรัช ละหารเพ็ชร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ----ว่าง---

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาวศรัญญา ยลธรรม์ธรรม

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายยศดนัย ชัยยศ

  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 • นายดนัย อิสสระทะ

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายขวัญชัย เฮนะเกษตร

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายดิเรก มธุระเมธาวี

  พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุก)