ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการเปิด ”โครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คนคียนซาต้อง CPR เป็น “ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลเคียนซาในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ 
 ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา 
📌โดยมี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมในครั้งนี้

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการเปิด ”โครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คนคียนซาต้อง CPR เป็น “ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลเคียนซาในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา 📌โดยมี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมในครั้งนี้

37

10 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการเปิดโครงการคัดกรองสุขภาพวัยทำงานในชุมชน ปี2567 ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา 
📌โดยมี เจ้าหน้าจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเคียนซา อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการเปิดโครงการคัดกรองสุขภาพวัยทำงานในชุมชน ปี2567 ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา 📌โดยมี เจ้าหน้าจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเคียนซา อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

35

9 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเคียนซาโดย นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 
📌โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครู และผู้ปกครอง 
🚨การประชุมในครั้งนี้ได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองทำความเข้าใจ ถึงข้อตกลง กฎระเบียบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเคียนซาโดย นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 📌โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครู และผู้ปกครอง 🚨การประชุมในครั้งนี้ได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองทำความเข้าใจ ถึงข้อตกลง กฎระเบียบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา

38

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย นางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย นางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

38

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย นางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเพ็งประดิษฐาราม ตำบลเคียนซา อำเกอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย นางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเพ็งประดิษฐาราม ตำบลเคียนซา อำเกอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

37

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นักวิชาการศึกษา พนักงานเทศบาล คณะครู เด็กเตรียมอนุบาลและอนุบาล ณ ศาลาวัดเพ็งประดิษฐาราม อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 
กดลิ้งค์ เพื่อรับชมรูปเพิ่มเติ่ม ... https://www.facebook.com/share/hscWmdqjq3Sjw5v1/

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นักวิชาการศึกษา พนักงานเทศบาล คณะครู เด็กเตรียมอนุบาลและอนุบาล ณ ศาลาวัดเพ็งประดิษฐาราม อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป กดลิ้งค์ เพื่อรับชมรูปเพิ่มเติ่ม ... https://www.facebook.com/share/hscWmdqjq3Sjw5v1/

50

13 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมฯ ร่วมกับ กรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ จัดทำโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งดำเนินโครงการด้วยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเคียนซา ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมฯ ร่วมกับ กรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ จัดทำโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งดำเนินโครงการด้วยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเคียนซา ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

63

11 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมฯ ร่วมกับ กรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ จัดทำโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งดำเนินโครงการด้วยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเคียนซา ณ ห้องประชุมทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมฯ ร่วมกับ กรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ จัดทำโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งดำเนินโครงการด้วยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเคียนซา ณ ห้องประชุมทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา

58

11 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้าระงับเหตุไฟไหม้รถแม็คโคร ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
🚨โดยนำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ 2 นายเข้าระงับเหตุ
📍สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้เวลา11.40 ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้าระงับเหตุไฟไหม้รถแม็คโคร ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🚨โดยนำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ 2 นายเข้าระงับเหตุ 📍สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้เวลา11.40 ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

58

5 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ โดยการขุดลอกดินตะกอนบริเวณแพสูบน้ำเทศบาลตำบลเคียนซา เพื่อแก้ไขปัญหาลำคลองตื้นเขิน เป็นอุปสรรคต่อการสูบน้ำดิบมาผลิตน้ำประปา

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ โดยการขุดลอกดินตะกอนบริเวณแพสูบน้ำเทศบาลตำบลเคียนซา เพื่อแก้ไขปัญหาลำคลองตื้นเขิน เป็นอุปสรรคต่อการสูบน้ำดิบมาผลิตน้ำประปา

57

5 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.
 นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ/ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ/ ปลัดเทศบาล/ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
🔰ร่วมประชุมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) การจัดทำเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568 และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ/ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ/ ปลัดเทศบาล/ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 🔰ร่วมประชุมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) การจัดทำเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568 และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา

57

5 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. 
นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา และพนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเคียนซา 
📍เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธาน ณ บริเวณศาลาประชาคม อำเภอเคียนซา

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา และพนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเคียนซา 📍เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธาน ณ บริเวณศาลาประชาคม อำเภอเคียนซา

61

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักวิชาการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเคียนซา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเคียนซา

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักวิชาการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเคียนซา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเคียนซา

58

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเคียนซา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม สังกัดเทศบาลตำบลเคียนซา ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา 📌กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ดังกล่าว ให้แก่ หน่วยงานโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเคียนซา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม สังกัดเทศบาลตำบลเคียนซา ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา 📌กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ดังกล่าว ให้แก่ หน่วยงานโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

58

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีนายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม และญัตติอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีนายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม และญัตติอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา

79

28 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ร่วมกับกรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ กรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567
 ด้วยการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ตัดแต่งกิ่งและโคนต้นไม้เพื่อความสวยงาม ณ บริเวณถนนเคียนซา-น้ำเกลี้ยงบริเวณหน้าเทศบาล และถนนแหลมไผ่ 
🙏🏻ทางเทศบาลตำบลเคียนซา ขอขอบคุณ คณะกรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ ที่ให้การสนับสนุนเครื่องดื่มนมชมพู

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ร่วมกับกรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ กรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ด้วยการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ตัดแต่งกิ่งและโคนต้นไม้เพื่อความสวยงาม ณ บริเวณถนนเคียนซา-น้ำเกลี้ยงบริเวณหน้าเทศบาล และถนนแหลมไผ่ 🙏🏻ทางเทศบาลตำบลเคียนซา ขอขอบคุณ คณะกรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ ที่ให้การสนับสนุนเครื่องดื่มนมชมพู

94

23 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ครั้งที่ 2/2567
**📌เพื่อพิจารณา รายงานสถานะการเงินของกองทุนประจำเดือน และประจำไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2567
**📌เพื่อพิจารณา โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชุมชนกะพ้อจันทน์
**📌เพื่อพิจารณาโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชุมชนในบ้านร่วมใจ
**📌เพื่อพิจารณา โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567
***📌เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพและวาระอื่นๆที่สำคัญ
🔰โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา สาธารณสุขอำเภอเคียนซา ท้องถิ่นอำเภอ โรงพยาบาลเคียนซา กรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ และกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ครั้งที่ 2/2567 **📌เพื่อพิจารณา รายงานสถานะการเงินของกองทุนประจำเดือน และประจำไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2567 **📌เพื่อพิจารณา โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชุมชนกะพ้อจันทน์ **📌เพื่อพิจารณาโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชุมชนในบ้านร่วมใจ **📌เพื่อพิจารณา โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567 ***📌เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพและวาระอื่นๆที่สำคัญ 🔰โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา สาธารณสุขอำเภอเคียนซา ท้องถิ่นอำเภอ โรงพยาบาลเคียนซา กรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ และกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

95

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเคียนซา 
📌เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่1/2567) 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเคียนซา 
🔰โดยมี ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาธารณสุขอำเภอ ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเคียนซา และผู้แทนประชาคม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเคียนซา 📌เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1/2567) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเคียนซา 🔰โดยมี ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาธารณสุขอำเภอ ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเคียนซา และผู้แทนประชาคม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

89

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

84

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงรอบบ้านและให้คำเเนะนำสุขศึกษาเบื้องต้น พร้อมเเจกสเปรย์กำจัดยุงในบ้าน เเละทรายอเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงรอบบ้านและให้คำเเนะนำสุขศึกษาเบื้องต้น พร้อมเเจกสเปรย์กำจัดยุงในบ้าน เเละทรายอเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย

101

3 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...