ภาพกิจกรรม
นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัด-รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ตัวแทนชมรมกำนัลผู้ใหญ่บ้าน สภ.เคียนซา สกร.อำเภอเคียนซา ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 ซึ่งจะกำหนดจัดงาน เทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 🔰ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2567 - 9 มีนาคม 2567 ณ ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา
44
1 กุมภาพันธ์ 2567