ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ
49
22 กุมภาพันธ์ 2567