ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ คณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา
19
22 มีนาคม 2567