แผนพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
27 ตุลาคม 2559

0


แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
10 ตุลาคม 2559

0


แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารแนบ
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
5 ตุลาคม 2559

0


ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
30 ตุลาคม 2557

0


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 /มีเอกสารแนบประกาศ

ลงประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2557

เอกสารแนบ