แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเคียนซา2567
26 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566
31 มกราคม 2566

0


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
ขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเคียนซา เป็นระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565
9 กันยายน 2563

0


ขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเคียนซา เป็นระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565

เอกสารแนบ
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562-2564 เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 มกราคม 2562

0


แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562-2564 เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
26 กุมภาพันธ์ 2561

0


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ประจำปี 2558
15 มกราคม 2558

0


1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ประจำปี 2558/ มีเอกสารแนบประกาศ

ลงประกาศเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

เอกสารแนบ