ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเคียนซา
ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือให้ไปแจ้งความประสงค์ด้วยตัวเองกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือกรอกข้อมูลตาม QR code ที่แนบมาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 077-387-361ต่อ 11 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา
25 มกราคม 2565

0


ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือให้ไปแจ้งความประสงค์ด้วยตัวเองกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือกรอกข้อมูลตาม QR code ที่แนบมาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 077-387-361ต่อ 11 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในพื้นที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 ตุลาคม 2562

0


คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในพื้นที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ