แผนการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 กันยายน 2564

0


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ
ขอเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี พ.ศ.2565-พ.ศ.2567
21 กันยายน 2564

0


ขอเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี พ.ศ.2565-พ.ศ.2567

เอกสารแนบ
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 ตุลาคม 2562

0


แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเคียนซา

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 ธันวาคม 2561

0


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 ตุลาคม 2561

0


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ