ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา
14 มิถุนายน 2566

49


แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา

เอกสารแนบ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา
14 มิถุนายน 2566

76


แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา

เอกสารแนบ
วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566
5 กุมภาพันธ์ 2566

87


วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 

เอกสารแนบ
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มกราคม 2566

87


 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารแนบ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเคียนซา
10 มกราคม 2566

101


ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเคียนซา  

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรังบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มกราคม 2565

196


แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
6 พฤษภาคม 2564

367


แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี

เอกสารแนบ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์การทุจริตของเทศบาลตำบลเคียนซา
1 เมษายน 2564

391


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตของเทศบาลตำบลเคียนซา

เอกสารแนบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา
22 มกราคม 2564

384


การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด"

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 มกราคม 2564

360


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
13 พฤศจิกายน 2563

395


ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559

เอกสารแนบ
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 พฤศจิกายน 2563

430


การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 พฤศจิกายน 2563

217


มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลเคียนซา
10 พฤศจิกายน 2563

263


แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลเคียนซา

เอกสารแนบ
แบบกำหนดสถานที่ติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลเคียนซา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 พฤศจิกายน 2563

456


แบบกำหนดสถานที่ติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลเคียนซา

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 พฤศจิกายน 2563

392


กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เอกสารแนบ
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค
18 กันยายน 2563

420


ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค

เอกสารแนบ
รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
27 สิงหาคม 2563

400


รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ
การเตรียมการป้องกัน ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3 สิงหาคม 2563

436


การเตรียมการป้องกัน ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

เอกสารแนบ
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเตรียมการป้องกัน ฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง
3 สิงหาคม 2563

416


การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเตรียมการป้องกัน ฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง

เอกสารแนบ