รายงานการคลัง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลเคียนซา
16 มิถุนายน 2563

499


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลเคียนซา

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16 มิถุนายน 2563

461


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
31 พฤษภาคม 2563

492


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
30 เมษายน 2563

449


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
31 มีนาคม 2563

445


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

 

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
29 กุมภาพันธ์ 2563

444


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
31 มกราคม 2563

438


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
 
เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
30 พฤษภาคม 2562

483


รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 /มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
19 เมษายน 2562

508


รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 /มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
19 มีนาคม 2562

465


รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562/มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562

480


รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 /มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
11 มกราคม 2562

479


รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561/มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
18 ธันวาคม 2561

485


รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561/มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 ตุลาคม 2561

479


เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
24 ตุลาคม 2561

489รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันายน 2561/มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
7 กันยายน 2561

480


  รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561/มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
17 สิงหาคม 2561

489


รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561/มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
18 กรกฎาคม 2561

486


รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561/มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
14 มิถุนายน 2561

480


รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561/มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
10 พฤษภาคม 2561

452


รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561/มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ