รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2566
18 กันยายน 2566

232


แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2566

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565
19 กันยายน 2565

710


แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2564
5 ตุลาคม 2564

547


                 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2564

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2564
20 กันยายน 2564

523


แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2564
 

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2563
18 กันยายน 2563

644


แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

ของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2563

 

เอกสารแนบ