สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
19 เมษายน 2566

68


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2564

334


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
31 มกราคม 2564

329


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
30 พฤศจิกายน 2563

329


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
31 ตุลาคม 2563

323


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
31 ตุลาคม 2563

324


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เอกสารแนบ