กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป
6 มีนาคม 2567

0


กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
6 มีนาคม 2567

0


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 

ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา เทศบาลตำบลเคียนซาสมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
14 กุมภาพันธ์ 2567

0


ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา เทศบาลตำบลเคียนซาสมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 

เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10 มกราคม 2567

0


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ