ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ฝืน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2567

12