ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดแต่งหน้านางรำ เพื่อใช้ในขบวนแห่ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมาายน 2561
11 เมษายน 2561

438


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดแต่งหน้านางรำ เพื่อใช้ในขบวนแห่ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมาายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561

446


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างประกอบอาหาร เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการจัดการประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561

440


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการจัดการประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0013 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉาพะเจาะจง
10 เมษายน 2561

427


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0013 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉาพะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งขบวนรถเพื่อใช้ในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2561
10 เมษายน 2561

439


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งขบวนรถเพื่อใช้ในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพานดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานประเพณี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2561
10 เมษายน 2561

433


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพานดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานประเพณี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม(แบบแก้ว) น้ำแข็ง กาแฟสำเร็จรูป โครงกรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2561
10 เมษายน 2561

427


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม(แบบแก้ว) น้ำแข็ง  กาแฟสำเร็จรูป โครงกรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2561

422


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9เมษายน 2561
9 เมษายน 2561

433


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2561
9 เมษายน 2561

479


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ
5 เมษายน 2561

442


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ริมเขตแดนการประปาเทศบาลตำบลเคียนซา หมู่ที่ ๑ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายเคียนซา-น้ำเกลี้ยง (สฎ.ถ๑๑-๐๐๒)0
5 เมษายน 2561

455


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายเคียนซา-น้ำเกลี้ยง (สฎ.ถ๑๑-๐๐๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ ริมเขตแดนการประปาเทศบาลตำบลเคียนซา หมู่ที่ ๑ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2561

459


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ ริมเขตแดนการประปาเทศบาลตำบลเคียนซา หมู่ที่ ๑ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายเคียนซา-น้ำเกลี้ยง(สฎ.ถ๑๑-๐๐๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2561

457


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายเคียนซา-น้ำเกลี้ยง(สฎ.ถ๑๑-๐๐๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือก 3 มิล โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2561
30 มีนาคม 2561

426


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือก 3 มิล โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการจัดงานเทศกาลจันทร์กะพ้อบาน ที่เคียนซา ประจำปี 2561
30 มีนาคม 2561

423


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  โครงการจัดงานเทศกาลจันทร์กะพ้อบาน ที่เคียนซา  ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการจัดงานเทศกาลจันทร์กะพ้อบานที่ เคียนซา ประจำปี 2561
29 มีนาคม 2561

437


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการจัดงานเทศกาลจันทร์กะพ้อบานที่ เคียนซา ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกบอนอวนใหญ่(ทุ่น) โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2561
29 มีนาคม 2561

414


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกบอนอวนใหญ่(ทุ่น) โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซิล โครงการจัดการแข่งเรือยาว ประจำปี 2561
29 มีนาคม 2561

408


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซิล โครงการจัดการแข่งเรือยาว  ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำอ่างน้ำล้นพร้อมอุปกรณ์ โครงการจัดงานเทศกาลจันทร์กะพ้อบาน ที่เคียนซา ประจำปี 2561
29 มีนาคม 2561

419


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำอ่างน้ำล้นพร้อมอุปกรณ์ โครงการจัดงานเทศกาลจันทร์กะพ้อบาน ที่เคียนซา  ประจำปี 2561