ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2561

397


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ วชิระวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561
21 พฤศจิกายน 2561

383


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ วชิระวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2561

406


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤศจิกายน 2561

402


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤศจิกายน 2561

432


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าชุดแต่งหน้า จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤศจิกายน 2561

424


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าชุดแต่งหน้า จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤศจิกายน 2561

400


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญรางวัล จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤศจิกายน 2561

393


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญรางวัล จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำประทงใบตอง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤศจิกายน 2561

423


ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำประทงใบตอง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤศจิกายน 2561

369


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตุลาคม 2561

375


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ตุลาคม 2561

454


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ตุลาคม 2561

399


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลเคียนซา
12 กันยายน 2561

499


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลเคียนซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กันยายน 2561

424


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สิงหาคม 2561

418


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำประปาบริเวณสี่แยกในบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สิงหาคม 2561

414


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำประปาบริเวณสี่แยกในบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กรกฎาคม 2561

449


  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กรกฎาคม 2561

435


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กรกฎาคม 2561

398