ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าแพร จำนวน2ป้าย เพื่อใช้ในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกรีฑา เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กรกฎาคม 2562

402


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าแพร จำนวน2ป้าย เพื่อใช้ในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกรีฑา เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกออาหารกลางวัน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑา เยาวชนและประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กรกฎาคม 2562

393


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกออาหารกลางวัน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑา เยาวชนและประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าชุดแต่งหน้าผู้ร่วมขบวน ตามโครงการจัดการแข่งขันกรีฑา เยาวชนและประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กรกฎาคม 2562

387


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าชุดแต่งหน้าผู้ร่วมขบวน ตามโครงการจัดการแข่งขันกรีฑา เยาวชนและประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา จำนวน1คัน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กรกฎาคม 2562

385


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา จำนวน1คัน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานระเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2562

377


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานระเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิถุนายน 2562

380


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
10 เมษายน 2562

366


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) / มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลากเพ เพื่อให้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่ เคียนซา ประจำปี 2562
26 มีนาคม 2562

403


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562

360


ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562

374


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562

372


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบาน ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562

380


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประดับตกแต่งพิธีเปิด โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบาน ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562

403


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบาน ประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562

387


ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2562
21 มีนาคม 2562

420


ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2562

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2562
21 มีนาคม 2562

411


ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบาน ประจำปี 2562
21 มีนาคม 2562

365


ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีนาคม 2562

435


ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
20 มีนาคม 2562

448


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทำสถานที่ปล่อยปลาและอนุบาล ในโครงการจัดงาน เทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2562
19 มีนาคม 2562

386


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทำสถานที่ปล่อยปลาและอนุบาล ในโครงการจัดงาน เทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2562