ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ตุลาคม 2560

463


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  จำนวน  1  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตุลาคม 2560

480


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตุลาคม 2560

447


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตุลาคม 2560

451


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
20 ตุลาคม 2560

503


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ตุลาคม 2560

446


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ตุลาคม 2560

460


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา จำนวน  8  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ตุลาคม 2560

447


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  1  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ตุลาคม 2560

452


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตุลาคม 2560

453


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ-58
1 ธันวาคม 2559

72


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ-58

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
30 พฤศจิกายน 2559

604


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
28 ธันวาคม 2558

654


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 /มีเอกสารแนบประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558

เอกสารแนบ