ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสบาย จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2561

466


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสบาย จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2561

439


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤษภาคม 2561

456


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2561

506


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2561

507


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๒๙,๔๑๖-๕๓-๐๐๔๘ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พฤษภาคม 2561

457


ประกาศผู้ชนะเสนอการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๒๙,๔๑๖-๕๓-๐๐๔๘ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลข นช 1660 สุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2561
25 เมษายน 2561

433


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลข นช 1660 สุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดงานวันเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน ๑ ครั้ง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
23 เมษายน 2561

462


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดงานวันเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน ๑ ครั้ง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ครั้ง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
23 เมษายน 2561

486


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี ๒๕๖๑  จำนวน ๑ ครั้ง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2561
20 เมษายน 2561

433


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2561 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2561
20 เมษายน 2561

433


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2561 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารถวายพระพร โครงการจัดงานวันเทศลบาล ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมษายน 2561

448


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารถวายพระพร โครงการจัดงานวันเทศลบาล ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการจัดงานวันเทศลบาล ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมษายน 2561

529


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการจัดงานวันเทศลบาล ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2561
19 เมษายน 2561

401


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2561
19 เมษายน 2561

413


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2561
19 เมษายน 2561

411


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2561 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ ครั้ง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
19 เมษายน 2561

457


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ ครั้ง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561

438


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ากลองยาว เพื่อใช้ในขบวนแห่ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561

431


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ากลองยาว เพื่อใช้ในขบวนแห่ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2561 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561

411


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2561