ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กรกฎาคม 2561

428


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กรกฎาคม 2561

410


เเต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กรกฎาคม 2561

412


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2561

447


  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระติดน้ำร้อนชาร์ป KP-๓๖๓) จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2561

417


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2561

435


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2561

420


  

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาโฆษณาและเผยเเพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2561

400


   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน ๙๖๓๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2561

491


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถน้ำ ทะเบียน บม ๒๖๑๔ สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2561

477


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2561

513


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๗/๑ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2561

577


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2561

494


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการรณรงค์คัดเเยกขยะจากครัวเรือน(ขยะเเลกไข่) จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2561

480


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย ชุดปฏิบัติการ(ชุดวอร์ม) งานป้องกันเเละบรรเทาสารธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2561

543


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวง เทศบาล ๔๒๑๒ (สฎ.ถ๑๑-๐๐๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2561

508


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวง เทศบาล ๔๒๑๒ (สฎ.ถ๑๑-๐๐๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2561

440


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน สฏ ๘๑-๕๙๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2561

467


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน สฏ ๘๑-๕๙๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อช้อนปลูกต้นไม้ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤษภาคม 2561

478


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อช้อนปลูกต้นไม้ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๐๐๑๘ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2561

440


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๐๐๑๘ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง