ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดซื้อน้ำดื้ม น้ำแข็ง กาแฟ ตามโครงการป้องกันและลดอนุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธันวาคม 2561

406


ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดซื้อน้ำดื้ม น้ำแข็ง กาแฟ ตามโครงการป้องกันและลดอนุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธันวาคม 2561

386


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธันวาคม 2561

404


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธันวาคม 2561

388


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล จำนวน 1 ครั้ง
18 ธันวาคม 2561

378


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำขาเหล็กยึดธง จำนวน 1 ครั้ง
18 ธันวาคม 2561

413


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำขาเหล็กยึดธง จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0018
18 ธันวาคม 2561

391


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง
18 ธันวาคม 2561

384


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง
18 ธันวาคม 2561

390


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0049 จำนวน 1 ครั้ง
17 ธันวาคม 2561

406


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0049 จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม ทต เคียนซา
17 ธันวาคม 2561

439


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม ทต เคียนซา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2561

429


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธันวาคม 2561

390


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธันวาคม 2561

398


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธันวาคม 2561

403


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง
3 ธันวาคม 2561

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง
3 ธันวาคม 2561

423


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2561

411


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการ Big Cleaning Day จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤศจิกายน 2561

392


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการ  Big Cleaning Day จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการ Big Cleaning Day จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2561

405


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการ Big Cleaning Day จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง