ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 ครั้ง
15 มีนาคม 2562

392


ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มีนาคม 2562

503


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีนาคม 2562

394


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือยาว ขนาด 8 ฝีพาย จำนวน 2 ลำ
13 มีนาคม 2562

397


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือยาว ขนาด 8 ฝีพาย จำนวน 2 ลำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2562

399


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2562

387


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0051 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กุมภาพันธ์ 2562

437


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0051 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่อง ตามโครงการรณค์คัดแยกขยะ มูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม 3 Rs ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2562

431


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่อง ตามโครงการรณค์คัดแยกขยะ มูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม 3 Rs ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม 3 Rs ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2562

436


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม 3 Rs ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย โดยกิจกรรม 3 Rs ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2562

425


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย โดยกิจกรรม 3 Rs ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2562

414


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0017 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2562

410


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0017 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำโพมบอร์ดประชุมสภา เทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง
11 กุมภาพันธ์ 2562

404


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำโพมบอร์ดประชุมสภา เทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มกราคม 2562

407


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มกราคม 2562

416


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการศึกษานอกสถานที่สำรหับอนุบอล 3 ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง
22 มกราคม 2562

398


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการศึกษานอกสถานที่สำรหับอนุบอล 3 ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการศึกษานอกสถานที่ สำหรับอนุบาล 3 ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง
22 มกราคม 2562

392


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการศึกษานอกสถานที่ สำหรับอนุบาล 3 ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการศึกษานอกสถานที่นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มกราคม 2562

406


ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการศึกษานอกสถานที่นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2562

399


แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบ อาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2562

392


แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบ อาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง