ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2562

379


แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2562

415


แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างจ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดวุ้มกิจกรรมต่างๆในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2562

381


ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างจ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดวุ้มกิจกรรมต่างๆในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู็ชนะการเสอนราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2562

408


ประกาศผู็ชนะการเสอนราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2562

378


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2562

399


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง เพื่อใช้ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2562

401


แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง เพื่อใช้ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2562

401


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2562

419


ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ครั้ง
9 มกราคม 2562

398


ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ครั้ง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างไวนิลและโพมบอร์ด โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มกราคม 2562

413


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างไวนิลและโพมบอร์ด โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู็ชนะการเสอนราคา จัดจ้างทำไวนิล จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มกราคม 2562

383


ประกาศผู็ชนะการเสอนราคา จัดจ้างทำไวนิล จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0053 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มกราคม 2562

400


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0053 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราค จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มกราคม 2562

397


ประกาศผู้ชนะการเสอนราค จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มกราคม 2562

380


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 ครั้ง
29 ธันวาคม 2561

389


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 จำนวน 1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธันวาคม 2561

398


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 จำนวน 1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือกไนล่อน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธันวาคม 2561

418


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือกไนล่อน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเต็นท์โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธันวาคม 2561

403


ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเต็นท์โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธันวาคม 2561

382


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง