ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพานดอกไม้ สำหรับโครงการทำบุญตักบารตถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธันวาคม 2560

507


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพานดอกไม้ สำหรับโครงการทำบุญตักบารตถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2560

490


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2560

491


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม  จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤศจิกายน 2560

470


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ จำนวน  1  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤศจิกายน 2560

500


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์การวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤศจิกายน 2560

476


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์การวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเคียนซา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโฟมบอร์ด 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤศจิกายน 2560

501


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโฟมบอร์ด 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเว็ปไซต์เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤศจิกายน 2560

466


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเว็ปไซต์เทศบาล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2560

488


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 1660 สฎ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พฤศจิกายน 2560

480


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน  นข 1660 สฎ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พฤศจิกายน 2560

457


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พฤศจิกายน 2560

469


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พฤศจิกายน 2560

475


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลจำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พฤศจิกายน 2560

465


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลจำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พฤศจิกายน 2560

458


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไฟส่องสว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พฤศจิกายน 2560

470


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไฟส่องสว่าง จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พฤศจิกายน 2560

448


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง จำนวน  1  ครั้ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตุลาคม 2560

472


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ตุลาคม 2560

478


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลจำนวน  2  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ตุลาคม 2560

464


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  จำนวน  8  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง