ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2562

480


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านานครัว จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กันยายน 2562

446


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านานครัว จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับวัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กันยายน 2562

447


แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับวัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กันยายน 2562

531


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวัน โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2562 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กันยายน 2562

453


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวัน โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2562 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2562 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กันยายน 2562

484


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2562 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2562 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กันยายน 2562

479


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2562 จำนวน1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สิงหาคม 2562

458


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารธถรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สิงหาคม 2562

436


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ โครงการอบรมและให้ความรู้ทางกฎหมายทั่วไป
15 สิงหาคม 2562

458


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ โครงการอบรมและให้ความรู้ทางกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะตลอดจนบทบาทอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 ครั้ง
15 สิงหาคม 2562

421


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15 สิงหาคม 2562

461


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการอบรม
15 สิงหาคม 2562

455


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการอบรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปการณ์
15 สิงหาคม 2562

461


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปการณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
14 สิงหาคม 2562

448


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโพมบอร์ดประชุมสภา
13 สิงหาคม 2562

502


ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโพมบอร์ดประชุมสภา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานดอกไม้
8 สิงหาคม 2562

446


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานดอกไม้

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าโต๊ะ
8 สิงหาคม 2562

447


ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าโต๊ะ 

เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
5 สิงหาคม 2562

445


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภณฑ์เครื่องแต่งกายกลางแจ้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กรกฎาคม 2562

434


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภณฑ์เครื่องแต่งกายกลางแจ้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง